REVIDIRANJE

 • revizija računovodskih izkazov
 • revizija računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov
 • posebne revizije in reviziji sorodne storitve
 • revizije v postopkih prisilne poravnave, stečaja, likvidacije
 • ustanovitvene revizije
 • revizije za potrebe statusnih sprememb
 • revizije namenske porabe sredstev
 • preizkušanje računovodskih izkazov
 • revizija poslovanja
 • revizije obveznosti
 • drugi dogovorjeni posli
 • ustanovitvena revizija (SIR-Stališče 4);
 • povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (SIR-Stališče 6);
 • posebna revizija;
 • izredna revizija;
 • revizija pripojitve;
 • revizija delitve;
 • prenos podjetja (s.p.) na novo kapitalsko družbo;
 • revizije v postopkih prisilne poravnave;
 • revidiranje evropskih projektov (VI. okvirni program);
 • notranje revidiranje (outsourcing);
 • revidiranje poravnavanja obveznosti v postopkih javnih naročil.
 • revidiranje letnih računovodskih izkazov
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri povečevanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri statusnih spremembah družb
 • izdelava posebnih revizijskih poročil o stroških za izvajanje projektov (po pogodbah o donacijah ali dotacijah za te projekte) predvsem v okviru Evropske Unije
 • izdelava posebnih revizijskih poročil o poravnanih obveznostih do dobaviteljev pri javnih razpisih • Vrednote podjetja so:
  1
  ZANESLJIVOST
  2
  KVALITETA
  3
  UČINKOVITOST
  4
  ZNANJE
  5
  IZKUŠNJE
  6
  POŠTENOST
  7
  PARTNERSTVO
  Smo družba, registriranih za izvajanje revizijske dejavnosti v Sloveniji, vpisani v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo dne 11. aprila 2004 pod številko vpisa RD-A-070/05.

  Od dneva vpisa dalje izvajamo storitve revidiranja. Začeli smo zbirati strokovno ekipo sodelavcev izmed strokovnjakov zaposlenih pri računovodskih in analitskih opravilih v različnih gospodarskih podjetjih in računovodskih servisih.
  PARTNERJI

  Podjetje Revidera računovodstvo d.o.o. se že vrsto let ukvarja z računovodskimi storitvami. V vseh teh letih so si pridobili veliko znanja s področja pravnih subjektov, javnih zavodov, šol in samostojnih podjetnikov.

  spletna stran: www.revidera.si/racunovodstvo

  Podjetje Čista energija, d.o.o., je mlado podjetje, katere namen se je uveljaviti na slovenskem trgu s produkti iz obnovljivih virov.Namen organizacije Čista energija, d.o.o. je končnemu kupcu ponuditi celovito storitev izvedbe lastne sončne elektrarne.

  spletna stran: www.c-energija.si
  KORISTNE INFORMACIJE
  SIR
  Uradni list
  ANZ
  Zveza rač. fin. in revizorjev Slovenije
  Družba za revizijo, računovodstvo
  in podjetniško svetovanje
  Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
  T. +386 2 81 85 471 F. +386 2 81 85 466
  E. info@revidera.si S. www.revidera.si
  F. facebook/revideradoo
  Vse pravice pridržane, 2014. Revidera d.o.o. Izdelava: WEB3