REFERENCE

Podajamo vam nekaj naših referenc na katere smo lahko še posebej ponosni:
 • Urad predsednika Republike Slovenije,
 • Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna,
 • Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Pirnar d.o.o.,
 • Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper,
 • Pišek – Vitli Krpan d.o.o.,
 • Komunalno podjetje Idrija,
 • Pikapoka d.o.o.,
 • Omaplast d.o.o.,
 • Godina d.o.o.,
 • Planika Turnišče d.o.o.,
 • Sklad obrtnikov in podjetnikov Ljubljana,
 • Gasspar Invest d.o.o.,
 • Trans Felix s.p.,
 • Profiles d.o.o.,
 • Ilirika, borzno posredniška hiš d.d.,
 • Agencija za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije,
 • Center za poslovno usposabljanje,
 • Sklad za razgradnjo radioaktivnih odpadkov NEK Krško,
 • Slovenski regionalni sklad Ribnica,
 • Pomurske lekarne Murska Sobota,
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov,
 • Mestna občina Koper,
 • Mestna občina Velenje,
 • Občina Idrija,
 • Občina Metlika,
 • Ustavno sodišče Republike Slovenije,
 • Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.

  Naše ostale reference vključujejo tudi osnovne šole, občine, sklade in podjetja po vsej Sloveniji. 

  Področja dejavnosti s katerimi se ukvarjajo naše stranke so zelo raznolika ter obsegajo:
 • elektroindustrijo
 • gradbeništvo
 • komunalne storitve
 • trgovina na drobno in debelo
 • tiskarstvo in založništvo
 • finančno posredništvo in leasing
 • zdravstvo
 • šolstvo
 • društva in klubi s področja športa in drugo

  Ostale storitve:
 • Svetovalne storitve s področja računovodstva;
 • Davčno svetovanje;
 • Svetovanje s področja statusnih sprememb pri spojitvah, oddelitvah, dokapitalizacijah, ustanavljanju novih družb in drugo;
 • V postopkih prisilnih poravnav - izdelava načrta finančne reorganizacije;
 • Poslovni načrti;
 • Skrbni finančni in pravni pregledi (due diligence);
 • Svetovanje pri prodajah ali nakupih podjetij;
 • Izvedeniška mnenja;
 • ter v vseh drugih primerih, ko potrebujete nasvet ali pomoč ustreznih strokovnjakov.


  Vrednote podjetja so:
  1
  ZANESLJIVOST
  2
  KVALITETA
  3
  UČINKOVITOST
  4
  ZNANJE
  5
  IZKUŠNJE
  6
  POŠTENOST
  7
  PARTNERSTVO
 • Smo družba, registriranih za izvajanje revizijske dejavnosti v Sloveniji, vpisani v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo dne 11. aprila 2004 pod številko vpisa RD-A-070/05.

  Od dneva vpisa dalje izvajamo storitve revidiranja. Začeli smo zbirati strokovno ekipo sodelavcev izmed strokovnjakov zaposlenih pri računovodskih in analitskih opravilih v različnih gospodarskih podjetjih in računovodskih servisih.
  PARTNERJI

  Podjetje Revidera računovodstvo d.o.o. se že vrsto let ukvarja z računovodskimi storitvami. V vseh teh letih so si pridobili veliko znanja s področja pravnih subjektov, javnih zavodov, šol in samostojnih podjetnikov.

  spletna stran: www.revidera.si/racunovodstvo

  Podjetje Čista energija, d.o.o., je mlado podjetje, katere namen se je uveljaviti na slovenskem trgu s produkti iz obnovljivih virov.Namen organizacije Čista energija, d.o.o. je končnemu kupcu ponuditi celovito storitev izvedbe lastne sončne elektrarne.

  spletna stran: www.c-energija.si
  KORISTNE INFORMACIJE
  SIR
  Uradni list
  ANZ
  Zveza rač. fin. in revizorjev Slovenije
  Družba za revizijo, računovodstvo
  in podjetniško svetovanje
  Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
  T. +386 2 81 85 471 F. +386 2 81 85 466
  E. info@revidera.si S. www.revidera.si
  F. facebook/revideradoo
  Vse pravice pridržane, 2014. Revidera d.o.o. Izdelava: WEB3